Usługi bankowe objęte promocją

W związku z dużym zainteresowaniem kontami firmowymi jedną z usług bankowych objętych promocją jest możliwość założenia rachunku bieżącego o nazwie Firma To Ja z premią w wysokości nawet pięćdziesięciu złotych miesięcznie. Ta wydawać by się mogła niewielka kwota urasta jednak w skali roku do sześciuset złotych, co jest już dużym wsparciem dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Mogą one dodatkowo korzystać z mobilnego wpłatomatu i platformy Idea Cloud, co na pewno ułatwi im codzienne zarządzanie wszystkimi wymiarami prowadzonych przez nie inwestycji. W razie potrzeby osoby posiadające rachunek Firma To Ja mogą skorzystać również z Idea Hub, czyli przestrzeni biurowej udostępnianej przez bank, w której można zająć się sprawami administracyjnymi.

Pewną formą usług bankowych objętych promocją jest również stworzenie firmom możliwości zwrotu za zrobione przez nie zakupy branżowe. Konto Branżowe ze zwrotem kosztów poniesionych w związku z firmowymi wydatkami może być otwierane przez przedsiębiorców zajmujących się jedną z siedmiu branż objętych promocją, którzy są aktywnymi klientami płacącymi za zakupy kartą debetową MasterCard.

Mogą oni więc uzyskać zwrot za zakupy w wysokości dziesięciu procent poniesionych przez siebie kosztów. Powinni jednak zapoznać się ze szczegółowymi zasadami promocji, aby mogli w pełni wykorzystywać przysługujące im usługi. W przeciwnym razie nie będą mogli w pełni korzystać z zalet założonego przez siebie konta. Ten temat poruszany jest na stronie https://www.ideabank.pl/.