Czego potrzebujemy aby ubiegać się o kredyt hipoteczny

Close-up of the hands of two businesswomen shaking hands with two businessmen in background

KonsolidacjaWłaściwie niewiele będzie to jakiś formalności, musimy przede wszystkim posiadać dwa dokumenty, w tym jeden powinien zawierać aktualne zdjęcie. Jeśli posiadamy dokument prawa jazdy, to możemy go przedstawić wraz z dowodem osobistym, to w zupełności wystarczy aby poprawnie zweryfikować naszą tożsamość. Oprócz tego musimy mieć jeszcze zaświadczenia, które jasno stwierdzą ilość naszych przychodów, to najważniejszy punkt w całej tej operacji, tylko wtedy będziemy mogli zobaczyć czy otrzymamy ten rodzaj kredytu czy też nie, dlatego najważniejszą kwestią jest to żeby osoba ubiegająca się o tego typu poręczenie, mimo wszystko posiadała stały dochód w postaci umowy o pracy na czas nieokreślony, wtedy możemy być pewni że wszystko się uda. Dlatego też osoby prowadzące działalność gospodarczą, dodatkowo muszą okazać zaświadczenie z ZUS-u że wszystkie składki są odpowiednio uregulowane i opłacane na czas, ma to duże znaczenie, dlatego też nie możemy się spóźnić bez tego świstka nie otrzymamy żadnego kredytu, nikt nie zaryzykuje wpadki.

http://www.youtube.com/watch?v=VDp1oSeJwQs